Sa re ga ma Sourabha
- Enjoyable Fusion

Vaageyya Vaibhava - vol 1
- Compositions of Mysore Sri Sadashiva Rao

Venkataramanane Baaro
- Haridasa Kanda Srinivasa

Vaageyya Vaibhava - vol 2
- Compositions of Sri Muthaiah Bhagavathar

Devi Shree Mahalakshmi
- Songs on Godess Shri Mahalakshmi

Vaageyya Vaibhava - vol 3
- Compositions of Sri Vasudevacharya

Gana Madhurya
- Carnatic Classical

Vaageyya Vaibhava - vol 4
- Compositions of Sri Jayachamaraja Wodeyar
<< 1 | 2 >>